آموزشگاه بازیگری مکتب کمدی ایران


عنوان ویدئو: به آموزشگاه بازیگری مکتب کمدی ایران خوش آمدید
تاریخ: 1400/09/25
حجم: 5002 KB
دسته بندی: بازیگری
توضیحات ویدئو: هنرجویان و اساتید آموزشگاه بازیگری مکتب کمدی ایران

عنوان ویدئو: اتود هنرجویان مکتب کمدی ایران
تاریخ: 1400/06/09
حجم: 9012 KB
دسته بندی: بازیگری
توضیحات ویدئو: اتود هنرجویان مکتب کمدی ایران بعد از اتمام دوره

عنوان ویدئو: ورکشاپ علیرضا خمسه
تاریخ: 1397/09/10
حجم: 21285 KB
دسته بندی: بازیگری
توضیحات ویدئو: ورکشاپ یک روزه استاد علیرضا خمسه در مکتب کمدی ایران

عنوان ویدئو: جشن هفتمین سالگرد مکتب کمدی ایران
تاریخ: 1398/03/10
حجم: 27300 KB
دسته بندی: بازیگری
توضیحات ویدئو: یک روز خوب یک سورپرایز خوب هفتمین سالگرد مکتب

عنوان ویدئو: کلاس استاد دلپاک
تاریخ: 1397/12/11
حجم: 90946 KB
دسته بندی: بازیگری
توضیحات ویدئو: ویدئو مختصر از کلاس های تشکیل شده اخیر جهت آشنایی با مکتب کمدی ایران