آموزشگاه بازیگری مکتب کمدی ایران
 • نام نمایش

  روز نحس
 • تاریخ اجرا

  97/10/10
 • مدت اجرا

  5 شب
 • نویسنده

  میخائیل زوشنکو