آموزشگاه بازیگری مکتب کمدی ایران

اخبار مکتب

جشنواره ی فیلم های کمدی مکتب کمدی ایران

  • اطلاعات بیشتر
  • 1398 03 09

ورکشاپ بازیگری

  • اطلاعات بیشتر
  • 1398 03 09

کلاس های صدا برداری با استاد محمد رضا دلپاک

  • اطلاعات بیشتر
  • 1398 07 17

مکتب کمدی ایران ورکشاپ های زیر را برگزار می کند

  • اطلاعات بیشتر
  • 1398 07 17