اساتید مکتب کمدی ایران:

مکتب کمدی ایران با دعوت از اساتید برجسته سینما سعی بر ارتقای کیفی آموزش دارد

آزیتا حاجیان:

بازیگر - مدرس


کامبوزیا پرتوی:

کارگردان - فیلم نامه نویس


شکرخدا گودرزی:

مدرس دانشگاه - کارگردان تئاتر - نمایش نامه نویس - بازیگر


خسرو دهقان:

منتقد - مدرس - فیلم نامه نویس


علیرضا خمسه:

بازیگر - مدرس


ابراهیم وحیدزاده:

مدرس - کارگردان - فیلم نامه نویس


مریم میر حسینی :

مدرس - بازیگر


پگاه قنبری :

طراح گریم


رضا وحیدزاده :

مدرس تاریخ - فلسفه هنر


مریم محترف :

کارگردان - مدرس - بازیگر


محمود گل نراقی :

مدرس عکاسی و فیلم برداری


آیدین فرضی :

طراح گریم

آگهی و تبلیغات

استخدام منشی خانم

با ما در ارتباط باشید